ข้อมูลโรงเรียน บ้านลานกระบือ

บ้านลานกระบือ

บ้านลานกระบือ ลกบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Lankrabue

511 ม.4
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://lankrabue.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านลานกระบือ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านลานกระบือ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 8 12 20
ครูอัตราจ้าง 4 2 6
รวม 13 15 28

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 20 17 37 2
ป.2 24 14 38 2
ป.3 16 14 30 2
ป.4 22 14 36 2
ป.5 19 27 46 2
ป.6 30 20 50 2
ม.1 33 30 63 2
ม.2 15 13 28 2
ม.3 23 20 43 2
อ.2 17 17 34 1
อ.3 12 15 27 2
รวม 231 201 432 21