ข้อมูลโรงเรียน บ้านลานกระบือ

บ้านลานกระบือ

บ้านลานกระบือ ลกบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Lankrabue

511 ม.4
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://lankrabue.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านลานกระบือ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านลานกระบือ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 8 12 20
ครูอัตราจ้าง 4 2 6
รวม 13 14 27

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 16 40 2
ป.2 14 14 28 2
ป.3 23 15 38 2
ป.4 19 27 46 2
ป.5 27 19 46 2
ป.6 37 31 68 2
ม.1 17 17 34 2
ม.2 23 18 41 2
ม.3 16 14 30 2
อ.2 12 15 27 1
อ.3 23 16 39 2
รวม 235 202 437 21