ข้อมูลโรงเรียน บ้านลานกระบือ

บ้านลานกระบือ

บ้านลานกระบือ ลกบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Lankrabue

511 ม.4
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://lankrabue.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านลานกระบือ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านลานกระบือ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 8 13 21
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 3 2 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 13 18 31

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 15 32 2
ป.2 22 15 37 2
ป.3 21 26 47 2
ป.4 31 20 51 2
ป.5 36 30 66 2
ป.6 27 24 51 2
ม.1 25 20 45 2
ม.2 17 15 32 2
ม.3 13 14 27 2
อ.2 23 16 39 2
อ.3 24 16 40 2
รวม 256 211 467 22