ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านลานกระบือ

511 ม.4

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 Tel.

511 ม.4

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00