Latest News

รับสมัครครูผู้สอน

รับสมัครครูผู้สอน

???????? ประกาศจากโรงเรียนบ้านลานกระบือ ????????

✍️????‍????โรงเรียนบ้านลานกระบือมีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง) ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

????รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564

????สอบคัดเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2564

????ประกาศผลวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ใบสมัครดาวน์โหลดที่นี่ >> https://drive.google.com/file/d/19hEag3w0AYvrq0ZAxuhxSIaJR0a86UNG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/19hEag3w0AYvrq0ZAxuhxSIaJR0a86UNG/view?usp=sharing